3:24 pm - Sunday April 22, 4227

7 golongan yang mendapat Mendapat Naungan Di Akhirat

images (2)
SOALAN: Apakah kedudukan hadith 7 golongan yang mendapat naungan Allah pada hari Kiamat?

JAWAPAN: Sambil menjawab soalan ini, disertakan sekali matan (teks) dan syarah (penjelasan) hadith ini untuk manfaat kita bersama.

Terjemahan:

Daripada Abi Hurairah (ra) bahwa Rasulullah (sallallahu alaihi wasalam) bersabda: Ada tujuh golongan yang akan mendapat perlindungan Allah pada hari yang tiada perlindungan kecuali perlindunganNya:

1. Imam (pemimpin) yang adil.
2. Pemuda yang taat kepada Allah sejak kecil.
3. Lelaki yang terpaut hatinya dengan masjid.
4. Dua orang yang saling kasih-mengasihi kerana Allah.
5. Lelaki yang diajak oleh wanita yang mempunyai kedudukan dan cantik, lalu dia
berkata: “Aku takut kepada Allah”.
6. Orang yang bersedekah secara sembunyi sehingga tidak mengetahui tangan kirinya apa yang diberi oleh tangan kanannya.
7. Orang yang bermunajat kepada Allah sambil berlinangan air matanya.

[Hadis Sahih Riwayat Bukhari (No. 629) dan Muslim (No. 1031)]

Huraian Al-Hadis:

Di dalam hadis di atas baginda Rasul (sallallahu alaihi wasalam) menjelaskan tentang tujuh golongan manusia yang berada di bawah naungan ‘arasy Allah pada Hari Kiamat. Mereka akan terhindar dari terik panas matahari dan bahangnya ketika di Padang Mahsyar. Merekalah golongan yang akan mendapat kebahagiaan di akhirat kerana memiliki salah satu daripada tujuh sifat di bawah ini:

1. Imam yang adil:

Yang dimaksudkan dengan imam di sini ialah sultan atau hakim atau qadi atau siapa saja yang menjadi pemimpin samada pemimpin ‘am atau pemimpin khas. Adapun yang dimaksudkan dengan adil ialah menghukum dengan adil dan saksama, tidak berdasarkan hawa nafsu dan tidak pula menerima rasuah.

Oleh itu seorang pemimpin mestilah bersih daripada sifat zalim sebab tugas utama para pemimpin adalah untuk membasmi kezaliman. Barangkali inilah yang diisyaratkan oleh Allah dalam ayat berikut:

Allah berfirman: “Sesungguhnya Aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia” Ibrahim berkata: “(Dan saya mohon juga) dari keturunanku”, Allah berfirman: “JanjiKu (ini) tidak mengenai orang-orang yang zalim”. (Al Baqarah 2:124)

2. Pemuda yang taat beribadat kepada Allah sejak kecil:

Remaja yang taat beribadah kepada Allah sejak umur muda lagi. Mereka telah dilatih untuk menghormati hukum-hakam Allah sejak kecil iaitu dengan melaksanakan suruhanNya dan menjauhi laranganNya. Golongan inilah yang boleh diharapkan untuk menjadi pemimpin masa depan yang akan membawa negara ke arah negara makmur yang diredhai Allah (Baldatun thaiyibatun Wa Rabbun Ghafuur).

Allah SWT memuji pemuda-pemuda Ashhaabul Kahfi dalam firmanNya:

Sesungguhnya mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan Kami tambahkan kepada mereka petunjuk. (Al-Kahfi 18:13)

Dan setelah kita memahami akan hakikat ini maka sangat tepatlah sekiranya pengisian program “Rakan Muda” (dan “Program Latihan Khidmat Negara” serta program-program lain yang melibatkan belia di negara ini-tambahan penulis) lebih mengarah kepada pembentukan muda-mudi yang bertaqwa kepada Allah. Mereka bukan hanya mahir dalam bidang sains dan teknologi tetapi juga patuh dan taat kepada undang-undang Allah.

3. Lelaki yang terpaut hatinya dengan masjid:

Masjid adalah tempat yang paling mulia di atas muka bumi. Sebaliknya tempat yang paling buruk di atas muka bumi adalah pasar. Ini memberi gambaran bahawa orang yang hatinya selalu teringat kepada masjid adalah orang yang soleh. Mereka pastikan setiap hari dapat melakukan solat wajib secara berjamaah. Ini tidak bermakna setiap waktu mereka mesti berada di dalam masjid.

Diriwayatkan bahawa baginda Rasul (sallallahu alaihi wasalam) segera membina pasar Madinah setelah beliau selesai membina masjid Nabawi. Ini memberi gambaran bahawa manusia yang sempurna mestilah membuat keseimbangan antara keperluan jasmani dan rohani. Fungsi masjid bukan hanya untuk beribadat kepada Allah dalam pengertiannya yang khusus tetapi juga berperanan untuk mencerdaskan minda umat melalui majlis ilmunya dan memperkukuh perpaduan umat melalui solat berjamaahnya dan lain-lain lagi.

4. Dua orang yang saling kasih-mengasihi kerana Allah:

Islam adalah agama yang berteraskan cinta kepada Allah dan bersama-sama mengharap keredhaan Allah berdasarkan kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah (sallallahu alaihi wasalam). Oleh yang demikian, jika persahabatan kita dengan seseorang berdasarkan perinsip itu maka kita akan mendapat kemuliaan di sisi Allah kelak di akhirat.

Sikap saling kasih-mengasihi kerana Allah hendaklah dibuktikan dengan menghidupkan semangat amar ma’ruf nahi munkar terhadap sesama kita. Sifat saling nasihat-menasihati dan saling tegur-menegur kepada kebenaran mestilah diwujudkan untuk bersama-sama mentaati ajaran Allah. (Watawaashau Bil Haq).

Atas dasar ini, kita dilarang oleh agama menjalin persahabatan sesama kita hanya atas dasar kepentingan dunia semata-mata umpamanya menjalin hubungan dengan seseorang hanya ingin mendapat kemudahan duniawi di balik persahabatan itu.

5. Lelaki yang diajak oleh wanita yang mempunyai kedudukan dan cantik, lalu dia berkata: “Aku takut kepada Allah”.

Wanita selalu diperalat oleh syaitan untuk menggugat ketaqwaan seorang lelaki. Lebih-lebih lagi kalau mereka yang mengajak lelaki membuat perkara serong. Sungguh banyak lelaki yang goyah imannya jika mendapat pelawaan tersebut kecuali mereka yang mendapat rahmat dan perlindungan Allah.

Lelaki yang benar-benar takut kepada Allah akan menolak rayuan syaitan betina itu atau sebaliknya, wanita yang benar-benar bertaqwa akan menolak godaan syaitan jantan tersebut. Mereka akan berkata: “Aku takut kepada (azab) Allah”.

Manusia jenis inilah barangkali yang ingin digambarkan oleh Allah SWT melaui kisah Nabi Yusuf dengan perempuan yang dikenali dengan nama Zulaikha:

“Yusuf berkata: Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Dan jika tidak Engkau hindarkan daripadaku tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk (memenuhi keinginan mereka) dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh”. (Yusuf 12:33)

6. Orang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanannya.

Rasul (sallallahu alaihi wasalam) menggambarkan manusia yang ikhlas ketika bersedekah seperti tangan kanan. Walaupun jaraknya sangat dekat dengan tangan kiri (manusia) namun dia tidak mengetahui apa yang tangan kanan nafkahkan.

Gambaran ini menyatakan kepada kita bahawa manusia yang ikhlas beramal semata-mata mengharap keredhaan dan ganjaran daripada Allah, bukan sanjungan dan pujian manusia lain. Ini tidak bermakna kita tidak dibolehkan bersedekah secara terang-terangan tetapi bersedekah secara senyap adalah lebih baik daripada terang-terangan sebab ia lebih selamat daripada riya’ dan takabbur.

Ini sebagaimana firman Allah:

“Jika kamu menampakkan sedekah(mu), maka itu adalah baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikannya itu lebih baik bagimu”. (Al-Baqarah 2:271)

7. Orang yang bermunajat kepada Allah sambil berlinangan air matanya.

Rasul (sallallahu alaihi wasalam) menyatakan dalam bahagian ini betapa besarnya ganjaran yang Allah akan berikan kepada orang yang menangis kerana takut kepada azab Allah. Lebih-lebih lagi ketika sujud atau sedang membaca Al-Quran atau ketika berdoa memohon ampun kepada Allah pada dua pertiga malam atas dosa masa silam.

Rasulullah (sallallahu alaihi wasalam) pernah menggambarkan hakikat ini di dalam hadisnya:

Dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka, iaitu mata yang menangis kerana takut (azab) Allah dan mata yang berjaga ketika berjihad pada jalan Allah”.

[Hadis Riwayat Tarmidzi]

Filed in: Agama

2 Responses to “7 golongan yang mendapat Mendapat Naungan Di Akhirat”

 1. Alexander Idrus Zulkarnain
  December 10, 2013 at 4:02 pm #

  Saya memperhatikan dalam banyak permasalahan agama selalu “porsi Hikmah Rasul” lebih banyak dan lebih sering disebut-sebut ketimbang “porsi Al Qur’an”. Seolah-olah segala solusi persoalan hidup dapat terselesaikan hanya dengan Hikmah Rasul. Sebenarnya ini adalah salah satu cobaan dan ujian yang berat dari Allah terhadap hamba2Nya. Banyak sekali orang2 yang tergelincir dalam memahaminya dan bahkan menjadikan Hikmah Rasul seakan pengganti Ayat ayat Al Qur’an ( walaupun banyak diantara mereka menolak dan enggan mau mengakuinya) Hal ini sangat memperihatinkan saya karena hal ini hanya akan melahirkan duka dan nestapa diantara ummat Islam sendiri. Bukankah kita sama2 telah mengetahui bahwa Ummat terbaik sepanjang hayat alam semesta raya ini adalah ummat semasa hayatnya Muhammad Rasul ALLah ? bahkan mampu bertahan sampai generasi ke 3. Apakah penyebabnya ?? Mereka adalah ummat yang menjunjung tinggi Al Qur’an disamping merujuk hikmah Rasul bila mendapat kesulitan perihal makna hakiki dalam Al Qur’an. Terbalik dengan keadaan kita disini (baik Indonesia maupun Malaysia) karena kita lebih merujuk kepada Hikmah Rasul ketimbang Hikmash Allah. Ini berseberangan dengan banyak ayat ayat Al Qur’an sendiri. Sebagai penutup tulisan pendek itu saya ingin menyampaikan sebuah ayat yang diulang-ulang berulang kali dalam surat Asy Syuara:”Maka bertaqwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku (Rasul). Saya kira ada sekitar 7 ayat serupa yang diulang.

  Ayat in i saya jadikan pedoman bagi pembicaraan diatas, mengingat apa yang dinyatakan Allah diatas, kini telah jauh berbeda. Ummat dalam segala hal telah mulai bertaqwa tidak saja kepada Allah tapi juga kepada Rasul. Ini larangan Allah !! Apalagi kalau sampai terjadi Taat kepada Allah dan taqwa kepada Rasul. Sesungguhnya ayat tersebut suatu sindirin halus nan tajam kepada ummat Islam, khususnya kepada para penyelenggara situs situs Islami.

  Saya berharap Para Pengurus berkenan membicarakan hal ini dan memulai suatu tayangan yang baru dimasa masa mendatang.. Kasihan Ummat Islam yang tidak mengetahui sama sekali hukum hukum Tuhannya, dan akibatnya mereka amat sangat murah dan mudah diajak oleh kaum kaum non Islami yang berbaju Islam.

  MUdah2an tulisan singkat ini turut meningkatkan kewaspadaan kita selaku pemangku ayat ayat Allah, karena AlLah pasti akan memintakan pertanggung jawaban kita masing masing.

 2. Alexander Idrus Zulkarnain
  December 10, 2013 at 4:13 pm #

  Para Pengasuh Ruang Agama Yang Budiman,
  Saya mohon kiranya saudara2ku dapat mempertimbangkan saran saya, agar tidak lagi memajang gambar gambar seperti diatas, karena sangat beraroma nasrani atau majusi. Sesungguhnya Islam tidak mengenal budaya gambar gambar. Bila membaca sejarah Rasul, maka dapatlah kita ketahui bahwa satu diantara penyebab Rasul pernah marah adalah gambar gambar. Demi ALLah, ini bukan budaya Islam murni.

  Moh saudaraku dapat kembali kemasa Nabi Nuh dan ummatnya dimana mereka sangat taat kepada Ulamanya ketimbang Rsulnya yang memngajak kepada penyembahan Allah Tuhan yang Esa. Mereka tetap mempertuhankan ulamanya. Bahkan merekalah ummat yang pioneer dalam penciptaan gambar dan patung sejak ulama ulama mereka meninggal dunia. Pembuatan gambar dan patung itu dalam rangka menghadirkan ulama ulama mereka yang mereka taati sepanjang hayatnya. Nabi Nuh gagal total menghadapi mereka, oleh karena itu Allah menghukum mereka dengan banjir dahsyat menghabiskan ummat durhaka bin durjana itu.

  Sekali lagi mohon mempertimbangkan agar sudi menghapus segala bentuk gambar gambar dimedia Agama ini. Perlu saudara2 ketahui, bahwa saya juga mengirimkan saran yang sama kepada situs2 Islami yang nyatanya tidak Islami (di Indonesia). Sebagian mereka memutuskan hubngan komunikasi dengan saya, karena saya menyebarkankannya juga ke FaceBook.

  Mohon maaf bila ada sesuatu yang tidak berkenan disisi Saudara.
  Terima kasih atas perhatiannya.

Tinggal Komen