DBKL merupakan PBT yang pertama menggunakan aplikasi ini. Sistem itu diperkenalkan bertujuan memantapkan tahap kecekapan PBT dalam memberi perkhidmatan.